ครูอาสาสมัครฯกศน. อำเภอเมืองอุดรธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือในเรือนจำกลางอุดรธานี
หัวข้อ : ครูอาสาสมัครฯกศน. อำเภอเมืองอุดรธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือในเรือนจำกลางอุดรธานี | เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2020-02-13 14:17:51 เข้าชม : 107 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่13 ก. พ. 2563 น. ส. อรอนงค์ ผดุงศรี ครูอาสาสมัครฯกศน. อำเภอเมืองอุดรธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือสู่กลุ่มเป้าหมายในเรือนจำกลางอุดรธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน30คนโดยเนื้อหาวันนี้เน้นไปที่เรื่องสารอาหาร อาหารหลัก 5 หมู่และการดูแลสุขภาพและสุขภาวะของตนเองในชีวิตประจำวัน พร้อมกันนี้ได้เน้นในเรื่องฝึกทักษะของการอ่านและการเขียนเพิ่มเติมอีกด้วย

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เข้าแถวเคารพธงชาติ
( เข้าชม : 15 ครั้ง )


เคารพธงชาติ
( เข้าชม : 20 ครั้ง )