"อ่านแล้วทำ นำสู่อาชีพ"
หัวข้อ : "อ่านแล้วทำ นำสู่อาชีพ" | เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอกุดจับ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-07-23 11:16:03 เข้าชม : 181 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

20 กรกฎาคม 2562 นางสาวกฤตวรรณ สรรพอาษา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุดจับ มอบหมายให้นายสุขสันต์ จันทะนุ ครูอาสาสมัคร กศน. ประสานงานจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ (กลุ่มสนใจ) หลักสูตร การทำสาคูไส้หมู 5 ชั่วโมง ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านนาหนองทุ่ม ม.2 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ผู้เรียน 10 คน โดยมีนางวาทนีย์ ซาโต้ เป็นวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี จากทีมงาน กศน.ตำบลสร้างก่อ ตัวแทน นางอุมาพร มะลิวงษ์ ครู ศรช. และอาสาสมัคร กศน.บ้านหนังสือชุมชน นางสาวสุกัญญา สอนเสนา

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เข้าแถวเคารพธงชาติ
( เข้าชม : 15 ครั้ง )


เคารพธงชาติ
( เข้าชม : 20 ครั้ง )