สุขภาพพึ่งตน “สมุนไพรใกล้ตัว รักษาโรค”
หัวข้อ : สุขภาพพึ่งตน “สมุนไพรใกล้ตัว รักษาโรค” | เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอกุดจับ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-07-25 12:53:40 เข้าชม : 118 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

25 ก.ค. 62 กศน.ตำบลปะโค สังกัด กศน.อำเภอกุดจับ นำทีมโดย นางชนาภา พันธุ หัวหน้า กศน.ตำบล และคณะ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (รูปแบบกลุ่มสนใจ) เรื่อง “สมุนไพรใกล้ตัว รักษาโรค” ณ ศาลาประชมคมบ้านปะโค ม.1 ต.ปะโค อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 16 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เพื่อจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในการนี้ได้บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการรู้หนังสือให้ประชาชนได้ฝึก ทบทวน ทักษะการอ่าน การเขียน เพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ต่อไป

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เข้าแถวเคารพธงชาติ
( เข้าชม : 15 ครั้ง )


เคารพธงชาติ
( เข้าชม : 20 ครั้ง )