ดำเนินการสอบปลายภาค1/2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562
หัวข้อ : ดำเนินการสอบปลายภาค1/2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 | เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอประจักษ์ศิลปาคม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-09-30 19:17:11 เข้าชม : 73 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 21กันยายน 2562 นางจิรประภา พิทักษ์สกุลพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม พร้อมคณะครู กศน.อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ดำเนินการสอบปลายภาค1/2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ทั้ง 3 ตำบล ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมพิทยาคม ตำบลนาม่วง โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลห้วยสามพาด โรงเรียนบ้านโพนทอง ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยนายวุฒินันท์ สมปิตตะ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี และผู้บริหาร ครูกศน.เป็นผู้นิเทศ

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง