ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ปลัด อบต. กำนัน ทุกตำบล
หัวข้อ : ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ปลัด อบต. กำนัน ทุกตำบล | เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอประจักษ์ศิลปาคม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้

2019-09-30 19:20:21 เข้าชม : 66 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 27 กันยายน 2562 นางจิรประภา พิทักษ์สกุลพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอประจักษ์ศิลปาคม มอบหมายให้นายรัชต์ คลังมั่น ครู กศน.อำเภอประจักษ์ศิลปาคม เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ปลัด อบต. กำนัน ทุกตำบล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง